• Jesteśmy dynamiczną firmą, która z dumą obsługuje swoich Klientów pod własną marka 6tka.pl od 2016 roku. Nasza historia zaczęła się z pasji do mobilności i budownictwa, a dzisiaj jesteśmy liderem w branży wynajmu samochodów oraz narzędzi i maszyn budowlanych. Nasza oferta obejmuje również innowacyjną myjnię bezdotykową, zapewniając kompleksową obsługę dla różnorodnych potrzeb naszych Klientów.

  Dlaczego my?

  1. Doświadczenie: Od kilku lat dostarczamy niezawodne rozwiązania transportowe i budowlane. Nasz zespół jest zgrany i gotów sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom.
  2. Flota pojazdów: Oferujemy szeroką gamę samochodów, dostosowanych do różnych celów. Bez względu na to, czy potrzebujesz wygodnego auta do podróży służbowej, czy też aut dostawczych do ciężkiej pracy, mamy odpowiednią propozycję.
  3. Narzędzia i maszyny: Nasze narzędzia i maszyny są zawsze w pełni sprawne i gotowe do działania. Dbamy o regularne przeglądy techniczne, by zapewnić bezpieczeństwo i efektywność naszego sprzętu.
  4. Myjnia bezdotykowa: Nasza nowoczesna myjnia bezdotykowa to gwarancja, że Twój pojazd zawsze będzie prezentować się jak nowy. Zastosowane przez nas technologie pozwalają na skuteczne i delikatne czyszczenie, nie narażając lakieru na zniszczenia.

  Nasza Misja

  Dążymy do dostarczania najwyższej jakości usług, spełniając oczekiwania naszych Klientów. Pragniemy być partnerem, na którego zawsze można polegać, zapewniając kompleksowe wsparcie w dziedzinie wynajmu samochodów, narzędzi i maszyn budowlanych.

  Nasz Zespół

  To ludzie z pasją i zaangażowaniem, którzy pracują razem, by zapewnić Wam satysfakcję z naszych usług. Dzięki wspólnej determinacji osiągamy sukcesy i rozwijamy się, aby sprostać wymaganiom rynku.

  Dołącz do grona zadowolonych Klientów Allmodern Sp. z o.o. Sp,k. i przekonaj się, dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem w dziedzinie wynajmu samochodów, narzędzi i maszyn budowlanych oraz myjni bezdotykowej. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam wesprzeć Cię w osiągnięciu Twoich celów!

  6tka.pl - Razem w drodze do sukcesu!

  Allmodern Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Sokolska 1D
  41-219 Sosnowiec

  NIP: 6443516220
  KRS: 0000609119
  REGON: 364031286

Regulamin wypożyczalni online

Obowiązuje od dnia 27.11.2023

§1 Zagadnienia wstępne

1.1 Regulamin obowiązuje w wypożyczalni internetowej https://6tka.pl

1.2 Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów najmu pojazdów i urządzeń zawieranych pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, poza indywidualnymi umowami najmu.

1.3 Indywidulane umowy najmu są zawierane pomiędzy Wynajmującym a Najemca, przed złożeniem zamówienia przez Najemcę, w drodze przeprowadzenia negocjacji w formie pisemnej zwykłej. Najemca w celu rozpoczęcia negocjacji przesyła pismo do Wynajmującego na następujący adres wskazany w pkt 2.2. Regulaminu.

1.4 Przy zawieraniu indywidualnej umowy najmu Strony w ramach prowadzanych negocjacji mogą dokonać modyfikacji postanowień Regulaminu.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1 – „Wynajmujący” – ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, , NIP: 6443516220, REGON: 364031286, KRS: 0000609119, tel.: 666666184

2.2 Dane kontaktowe Wynajmującego:

Dokładny adres:

 • siedziba: ul. Sokolska 1D, 41-219 Sosnowiec

Adres strony internetowej Wypożyczalnia: https://6tka.pl

Adres e – mail: [email protected]

Telefon kontaktowy: +48 666 666 184

2.3 Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Wypożyczalni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.4 Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Wynajmującego nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5 – „Najemca” – Klient oraz Konsument;

2.6 – „Towary” – produkty Wynajmującego znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie internetowej wypożyczalni: https://6tka.pl zawierającej nazwy Towarów oraz ceny;

2.7 Wypożyczalnia” – serwis internetowy Wypożyczalnia 6tka.pl prowadzony pod adresem https://6tka.pl

2.8 Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Wypożyczalni, do której Najemca dodają Pojazdy lub maszyny, które chcą wynająć;

2.9 Dostawa” – usługa transportowa realizowana przez Wynajmującego, w ramach której Wynajmujący doręcza Najemcy wynajęte pojazdy lub maszyny na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem ustalanym za każdym razem indywidualnie;

2.10 Rezerwacja” – dokonanie przez Najemcę wyboru pojazdów lub urządzeń , które chce wynająć za pośrednictwem wypożyczalni online 6tka, zawierającego listę wybranych przez Najemcę produktów do wynajmu, ich ceny, sposób dostawy, adres Najemcę lub inne miejsce wydania wynajętych pojazdów lub maszyn oraz sposób płatności, po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy najmu.

2.11 Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące wynajmu Samochodów lub maszyn;

2.12 – „Regulamin” – niniejszy dokument;

2.13 – „Strony” – łącznie Wynajmujący i Najemca.

§ 3 Oświadczenia Wynajmującego oraz Gwarancja

3.1 Wynajmujący oświadcza, że oferowane przez niego Towary:

3.1.1 zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Wynajmującego;

3.1.2 mają jakość umożliwiającą Najemcy oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;

3.1.3 spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.

3.2 Wynajmujący oświadcza, że wynajmowane Pojazdy i maszyny nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego/ użytkowego lub zdobniczego/praw autorskich i patentów*

3.3 Ceny Wynajmu określone w Katalogu są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto (z należnym podatkiem VAT). Ceny Wynajmu nie zawierają kosztów Dostawy, które są określone są za każdym razem indywidualnie z klientem, gdyż zależą od wielu czynników.

3.4 Wynajmujący prowadzi za pośrednictwem Wypożyczalni sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami/w granicach Unii Europejskiej

3.5 Wynajmujący oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Najemcami będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 4 Składanie zamówień rezerwacji oraz zawarcie umowy wynajmu

4.1 Przed dokonaniem rezerwacji Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu Najemca nie powinien składać rezerwacji za pośrednictwem systemu online.

4.2 Najemca może dokonać Rezerwacji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.3 Najemca, aby dokonać rezerwacji musi korzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Chrome, Safari, Opera, Firefox, internet Exploer

4.4 Najemca chcąc dokonać rezerwacji w wypożyczalni powinien dokonać kolejno następujących czynności:

4.4.1 wybór przedmiotu najmu w Katalogu Wypożyczalni 6tka.pl;

4.4.2 dodanie wybranych przedmiotów najmu do Koszyka;

4.4.3 dokonanie wyboru sposobu płatności;

4.4.4 ustalenie rodzaju dostawy oraz miejsca wydania przedmiotu najmu;

4.4.5 złożenie Zamówienia Rezerwacji poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „REZERWUJ”.

4.5 Zawarcie umowy Najmu pomiędzy Wynajmującym a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia Rezerwacji.

4.6 Zawarcie umowy najmu pomiędzy Wynajmującym a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Wynajmującego złożenia Zamówienia.

4.7 Wynajmujący przesyła Najemcy za pośrednictwem wiadomości e – mail informację o otrzymaniu rezerwacji na wybrany przedmiot najmu.

4.8 Wynajmujący przystępuje do realizacji złożonego przez Najemcę Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Wynajmującego. W przypadku wyboru przez Najemcę metody płatności za pobraniem – Wynajmujący bez zbędnej zwłoki przystępuje do realizacji Zamówienia. Wynajmujący informuje Najemcę za pośrednictwem wiadomości e – mail o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

4.9 Dostawa zamówionego Towaru do Najemcy następuje w terminie ustalonym indywidualnie z Wynajmującym.

4.10 W ramach Dostawy Wynajmujący załącza do zakupionego Towaru także Dowód wynajmu (Faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz wydrukowane Zamówienie.

§ – 5 Prawo odstąpienia od umowy

5.1 Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.

5.1.2 Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.1.2.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.1.2.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.1.2.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów i maszyn, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

§ 6 METODY PŁATNOŚCI

6.1 Wynajmujący umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: mBank 93 1140 2004 0000 3602 7811 0975

6.2 Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Paynow, PayU, PayPal, Stripe, Blik, Przelewy24, Blue Media.

6.3 Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator PayPro SA. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 oraz Stripe, Inc.

6.4 Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Najemca dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§ 8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1 Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Wypożyczalni w zakładce https://6tka.pl/pages/polityka-prywatnoci

§ 9 Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

9.1 Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Wynajmującym a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Wypożyczalni powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1 Wynajmujący uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Najemcę z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

10.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „6tka.pl” działający pod adresem https://6tka.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”, prowadząca działalność pod adresem: UL. SOKOLSKA 1 D, 41-219 Sosnowiec, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6443516220, o nadanym numerze KRS: 0000609119, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Numer NIP

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu Freshmail, MailChimp, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – EXEA sp. z o.o.. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w obrębie gramic Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line

W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność – Paynow. Wybrane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przekazanie danych osobowych – Usługi Kurierskie

W przypadku zawarcia transakcji, która wymaga przekazania przedmiotu, którego dotyczyła transakcja, poprzez pocztę lub za pośrednictwem kuriera, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi pocztowe / kurierskie, wybranego przez Użytkownika. Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. SOKOLSKA 1 D, 41-219 Sosnowiec
 • Adres poczty elektronicznej[email protected]
 • Połączenie telefoniczne – +48 666 666 184
 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https://myjnia.6tka.pl/contacts/

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.