Detektor Gazu RIDGID CD-100

/

Wykrywane gazy:

metan, również GZ50 gaz ziemny wysokometanowy;
wodór;
propan;
butan;
etylen;
etan;
heksan;
benzen;
izobutan;
etanol;
aldehyd octowy;
formaldehyd;
toluen;
p-ksylen;
amoniak;
siarkowodór.

oraz popularne mieszaniny gazu ziemnego i benzyny.

KAUCJA ZA WYNAJEM PŁATNA W GOTÓWCE: 200 zł

Skontaktuj się z nami, aby ustalić opcję dostawy